Just hem iniciat un nou any i ens trobem ja lluitant pels nous propòsits. Per  les fites i els objectius a assolir al llarg d’aquest curt horitzó 2010.   Són propòsits, la realització dels quals, ens han de fer a tots millors (a nosaltres i a les nostres organitzacions), i és segurament  per aixó  que ens generen l’energia  amb que afrontar amb determinació el treball de cada dia .  Mitjançant aquest post d’estrena a  intergestió & assessors  ens hem  proposat plasmar els nostres propòsits en la utilització del bloc i el canal twitter,  esperant així que serveixin tanmateix per als propòsits de la nostre comunitat de seguidors siguin clients, col.laboradors o amics.

Aquest 2010 hem seguit segurament amb més atenció que mai les prediccions i les opinions que des de diversos àmbits d’estudi s’han realitzat per aquest any en quan a la situació econòmica i les expectatives racionals de superació de la crisi actual.  Creiem que no exagerem si afirmem que hi ha certa unanimitat en creure que s’espera per aquest any una certa aturada en el deteriorament de la situació econòmica, a la vegada que cap a finals d’any s’auguren símptomes de canvi de tendència (sense assegurar quin tipus de tendència futura es podrà esdevenir). Apuntem en aquest sentit, índicacions com els de creació d’empreses a Espanya(veure l’evolució en la creació d’empreses), l’evolució de l’índex PMI a la zona Euro. o els moviments en la morositat empresarial . També les més importants escoles de negoci al nostre país apunten en aquesta direcció (Esade, IESE).

Al mateix temps, ens és oportú de destacar la visió del premi Nobel Krugman, quan indica que una de les claus que han de fer possible futures recuperacions a Espanya és la baixada dels salaris, (encara que  calguin altres factors com la recuperació internacional, el manteniment dels tipus moderats d’interès o la baixada de preus al sector  immobiliari) precisament per compensar la falta de competitivitat de les nostres empreses en relació a les dels països  que ja estan iniciant el camí de la recuperació. Però ha de ser aquest el nostre futur? Es a dir, salaris baixos ha de ser el propòsit que ens ha d’empènyer en el nostre present?  Ben segur que no.

Què ens cal doncs?  Seguint l’argumentació anterior, ens cal en efecte, augmentar el nivell de competitivitat del nostre teixit empresarial.  Com?  Al nostre entendre, diferenciant   el tractament pels processos d’organització i gestió interna, dels que estan destinats a la venda de productes i serveis de l’empresa.  Pretenem des de intergestió & assessors contribuir a la consecució dels dos àmbits de millora de cara a l’obtenció de majors nivells de competitivitat.

En quan als processos d’organització i gestió interna, ens proposem aportar i  compartir de manera fluida, nous mètodes de millora competitiva com ara nous processos per a la planificació i presupuestació, nous sistemes per a la consecució de majors graus d’optimització en el registre comptable d’operacions, planteig de  millores en quan a l’agilitat en l’obtenció i tractament de la informació per a la presa de decisions, etc.   En fí, cal dotar-nos de les eines que ens proporcionin més flexibilitat per a  les nostres estructures, obtenint així major solidesa per afrontar en millors condicions l’esdevenidor  amb més alts graus de competitivitat.  Aquest és el nostre primer  propòsit.

En segon lloc, cal cercar competitivitat en l’àmbit  dels nostres productes o serveis.  Podem abordar aquest propòsit a partir d’una doble vessant, eliminant productes/serveis de baixa rendibilitat així com els seus processos associats, o ampliant el ventall dels nostres productes /serveis en quan a capacitats, serveis associats o mercats potencials, emprant creativitat, tecnologia i l’adopció de nous valors com la sostenibilitat.  Aquest és el repte i el propòsit per al qual ens proposem l’utilització d’aquests nous canals de comunicació (bloc i twitter). Tanmateix som conscients que  per dur a terme aquest propòsit, cal un acurat anàlisi de l’entorn econòmic, empresarial i dels mercats a la vegada que es fa precisa una sistemàtica detecció d’oportunitats.

Ens falta un altra propòsit. Fomentar l’emprenedoria. L’emprenedoria ha de convertir-se en un dels pilars d’un nou i nombrós teixit empresarial  del que  generar més alts nivells d’ocupació, i  és per això que cal una acció continuada de suport per part de tots (Administració inclosa).

Creiem doncs que amb eines que ens permetin major comunicació i una interacció prou  fluida,  podrem copsar millor la realitat del que s’esdevé al nostre entorn i detectar alhora, amb major rapidesa, les oportunitats i les possibilitats  que s’ens presentin  per a fer realitat nous projectes, noves il.lusions i nous propòsits.

I… a final d’any… a fer balanços !