El World Economic Forum de Davos (WEF), edita cada any un prestigiós informe sobre l’estat de la competitivitat a nivell mundial per països

L’informe de Davos, es basa en un conjunt d’indicadors, el seguiment de l’evolució dels quals, s’entén que objectivament ha de servir per a un anàlisi neutral del nivell de competitivitat de cada país.  L’informe està estructurat en dues parts.

La primera mostra els resultats dels indicadors analitzats per a cada país, mentre que la segona, anomenat “survey” és un enquesta realitzada entre gener i maig del 2009, que  s’obté d’ una significativa mostra de 133.000 ‘executius i empresaris de 133 països diferents, amb una mitjana de 95 enquestes per país, sobre la percepció que ells tenen sobre els principals problemes que es troben en el seu entorn econòmic per a la creació i el creixement empresarial. 

 En el present post posem l’atenció sobre el “survey” o enquesta, més endavant analitzarem els indicadors de la primera part de l’informe.  Doncs bé,  l’enquesta fa un rànquing dels principals problemes que ocupen als executius i empresaris enquestats per països i dins d’aquests, classificats per ordre d’importància. Els resultats no poden ser més eloqüents,  a Espanya el principal motiu de preocupació és l’accés al finançament i comparada la importància donada  aquest motiu de preocupació amb els altres països, ens apareix el gràfic mostrat a la part superior.

Continuarà…