Aquest és el nostre primer post.  Amb ell donem un altre pas endavant en els nostres serveis. Un nou pas cap a la consecució d’Interacció amb els nostres clients, col.laboradors i amics.

Vam encetar l’any arrencant el nostre canal de notícies a Twitter, i ara ens proposem reforçar el nostre caràcter Interactiu  mitjançant aquestes pàgines de contingut professional, en l’àmbit de la gestió d’empreses, l’economia i l’emprenedoria.

Creiem que aquest mitjà ens permetrà  poder compartir el que passa en el nostre entorn econòmic i empresarial, alhora que ens servirà per informar de les novetats tant en la nostra organització, com en l’àmbit de la gestió empresarial, de manera que pugui arribar a esdevenir una eina d’interacció fluïda, àgil i sobretot útil.

Junts ho farem possible!