En el post de competitivitat i finançament, mostravem el gràfic de les inquietuds d’executius, empresaris i emprenedors vers l’accés al finançament respecte la resta de països, i podiem veure que era a Espanya on aquesta questió suscitava més preocupació.

Plasmat doncs aquest fet, ens proposem avariguar com explicar aquesta preocupació, i la seva consistència.  Es per aquest motiu, que representem en el gràfic adjunt (% de variació interanual;dades extretes del Banc d’Espanya), l’evolució del finançament a Espanya cap als sectors no financers, (és a dir, cap a l’administració pública, cap a les empreses i cap a les families).  El gràfic és ben eloqüent d’on ha anat a parar aquest finançament.