La retribució dels administradors

El tractament comptable i fiscal que cal donar a les retribucions que perceben els administradors de la societats, és un tema que per obvi, és encara objecte de controvèrsia en les institucions reguladores i d’anàlisi per part d’empresaris i assessors. Qui...